Onze stichting

STICHTING INSTASWAP FOUNDATION

Om een lang verhaal gewoon lekker kort te houden, Instaswap groeide werkelijk uit zijn jasje van vrijblijvendheid en leve de lol. Het werd me bij elke editie steeds weer duidelijk(er) dat mensen echt wel behoefte hebben aan een positief geluid en aandacht voor en van elkaar. De Instaswap is natuurlijk een superleuk halfjaarlijks online event maar inmiddels is het zoveel méér dan alleen maar dat. Er zijn bedrijven die jaloers zijn op mijn mailinglist en de groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt staat ook hoog op de verlanglijst van heel wat eventmanagers. De Instaswap was toe aan de volgende stap: Stichting Instaswap Foundation.


Waarom? Simpel, we zijn een serieuzere gesprekspartner voor bijvoorbeeld adverteerders. We willen naast het “swappen” natuurlijk ook elke keer weer een leuk bedrag ophalen dat we kunnen schenken aan/investeren in een goed doel. Voor dat goede doel is het vaak ook gemakkelijker om een Stichting toe te laten dan zomaar een “clubje optimisten”. Niet dat die laatste groep minder belangrijk of serieus zou zijn maar zo werkt het nou eenmaal. Vandaar de stap naar het oprichten van een stichting. Het (door mij – voordeel als je organisator bent) gekozen bestuur bestaat enkel en alleen uit mensen die de “Instaswap-taal” spreken, mij kennen als in – weten waar ik voor sta en wat ik bedoel (kunst op zich) en die ook nog gráág mee wilden helpen ( en al hebben geholpen) bij de hele organisatie.


Het bestuur:

Voorzitter:                                 Lynda Hovens lynda@instaswap.nl
Secretaris:                                Sandra de Corte sandra@instaswap.nl
Penningmeester:                      Chantal Uildriks chantal@instaswap.nl


Wat is ons doel

Om een Akte van Oprichting te kunnen laten maken moest ik eens goed nadenken over wat ons doel is. Natuurlijk wist ík wel hoe ik het wilde en waarom ik het deed maar nu moest het op papier, officieel en voor eenieder begrijpelijk. De beschrijving werd als volgt opgenomen in de Akte:

“De stichting heeft als doel: mensen met elkaar te verbinden door het organiseren van een “instaswap”maar ook workshops en informatieve bijeenkomsten al dan niet in samenwerking met sponsoren/adverteerders. De stichting heeft tevens als doel het doneren van geldbedragen aan de door de stichting te bepalen doelen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk”.

Natuurlijk staat er nog veel meer in die akte maar laat dat puur formaliteit en voor jullie onbelangrijk zijn. De Instaswap met alle bijkomende activiteiten zoals jullie die kennen zal gewoon zo doorgaan, officieel geregistreerd, met ziel en zaligheid bestuurt en we zullen tóch altijd dat “clubje optimisten” blijven.

For the record:

Stichting Instaswap Foundation
K.v.K. nummer – 65308344

Heideweg 6, Grubbenvorst
www.instaswap.nl
info@instaswap.nl

Het officiele gedeelte voor ons geregeld door  Mr.K.Th.J van Duin. Notaris te Enkhuizen (WFO Notarissen)ENGlish


The Instaswap foundation
To make a long story short, Instaswap grew quick and big. Every edition it became clear that there was a need for positivity and attention for each other. The instaswap itself is, of course, a very nice half yearly online event, but it grew bigger, it is more than only that. There are companies that will be jealous seeing our mailing list and the growth we made in a short time.  So Instaswap needed to take a new step: Instaswap Foundation.

Why? Simple, we are a serious partner for advertisers for example. Besides the ‘swapping’ every six months, our goal is to collect money enabling us to give this to / invest in a good course. For this good course it is often easier to open up for a foundation than for just “some optimists”. That’s why we decided to take it to the next level and establish a foundation. The board consists of people that do speak the “instaswap language”,  that follow the mission of the Instaswap and that have the hands-on mentality so very much needed.

The Board:
Chairman:                                 Lynda Hovens lynda@instaswap.nl
Secretary:                                 Sandra de Corte sandra@instaswap.nl
Treasurer:                                Chantal Uildriks chantal@instaswap.nl